Những công cụ mới giúp việc dạy học trở nên thú vị hơn.

BÚT CẢM ỨNG DÙNG TRONG LỚP HỌC

Mở ra những cánh cửa mới hấp dẫn và những khoảnh khắc bất ngờ nhờ
công nghệ trong giảng dạy.

TOÁN + KHOA HỌC

Giúp môn toán và khoa học trở nên hấp dẫn hơn với những ứng dụng mới thú vị được xây dựng dành riêng cho việc tính toán và các phương trình.

CÁC DỰ ÁN SÁNG TẠO

Giúp giáo viên truyền đạt dễ dàng hơn trong các môn vẽ, tô màu và minh họa. Sinh viên có thể thoải mái sáng tạo và chia sẻ ngay lập tức những tác phẩm của mình trong không gian số.

GHI CHÚ

Viết, đánh dấu và số hóa ngay lập tức các ghi chú để tìm kiếm. Sinh viên có thể tìm kiếm, chia sẻ và truy cập những ghi chú của mình ở bất kỳ đâu với các ứng dụng công việc.

“TÔI YÊU THÍCH NHỮNG CHIẾC BÚT!”

Adria Blahnik, Trường tiểu học Bethesda

Tìm hiểu về chương trình giảm giá của chúng tôi cho giáo dục.

ỨNG DỤNG CHO SINH VIÊN

Có rất nhiều các ứng dụng tuyệt vời lấy người học làm trung tâm và dành cho ghi chú! Một vài trong số những ứng dụng yêu thích của chúng tôi là MyScript MyScript Calculator, Goodnotes và Noteledge. Cùng xem trang ứng dụng của chúng tôi để tìm hiểu thêm.

GoodNotes

Ghi chú bằng chữ viết tay, chuyển đổi chúng thành văn bản, biểu đồ và PDF được đánh dấu.

Notability

Notability: ứng dụng ghi chú và đánh dấu mạnh mẽ nhưng cũng rất đơn giản.

Procreate

Tạo các bản vẽ phác thảo tuyệt đẹp, những bức tranh ý nghĩa và minh họa sinh động ở bất kỳ nơi đâu.

TRÊN CẢ MONG ĐỢI.

Các sinh viên đang sử dụng đều thích thú và không muốn trả lại. Chúng rất trực quan và có thể sử dụng ở mọi nơi.” -
Rabbi Tzvi Hametz, Học viện Maimonides